November 7, 2023 →

ROCKY sebal. Seorang pelayan tidak bersikap sopan kepadanya seperti biasanya.