October 29, 2023 →

Perempuan di Bangku El-Puerto : untuk Maryam binti Abi Ya’qub

“SEMUANYA normal,” kata dokter itu. “Berbaringlah dan tenang.” Suaranya terdengar

Senaru di segala sisi tak lagi kutangkapkemiringan mataharimengurai getar kupu-kupu